You are currently viewing Austria haridusministeerium tellib koolidele 4000 õhupuhastit ja tasub kõik kulud. Selge hääl HEPA filtritehnoloogia poolt vastavalt standardile EN 1822

Austria haridusministeerium tellib koolidele 4000 õhupuhastit ja tasub kõik kulud. Selge hääl HEPA filtritehnoloogia poolt vastavalt standardile EN 1822

Vältimaks koroona nakatumise allikate teket Austria koolides ja võimaldamaks suures osas turvalist klassiruumis õpetamist, tugineb haridusministeerium uuel õppeaastal üha enam mobiilsete õhupuhastite kasutamisele koolides. Kokku 4000 mobiilset Õhupuhastit on seni nõudnud Austria koolid Federal Ministry of Education, teadusvolinik teatatud Winter Zeitung viitega haridusministeerium.

Haridusminister Heinz Faßmann loodab jätkuvalt klassiruumide korrapärasele ventilatsioonile, et vähendada kaudset nakkusohtu viirustest põhjustatud aerosooliosakestest. Faßmann tunnistas aga, et käsitsi ventilatsioon (akente avamine ei ole tehniliselt võimalik, sest näiteks kaitseseadmed takistavad akende täielikku avamist kõikides koolides. Tulevikus vähendavad mobiilsed õhupuhastid nendes klassiruumides viiruskoormust.

Mitmed koolid reageerisid haridusministeeriumi lühiajalisele üleskutsele teatada mobiilsete õhupuhastite vajadusest. Kokku on koolijuhid tellinud 4000 seadet, umbes 1000 seadet on juba tarnitud Troteci poolt.

Samale tulemusele on jõudnud valitsus ka Saksamaal.

Küsimus, mida täna ootab Meie Haridus- ja Teadusministeerium.

Austria haridusministeerium maksab õhupuhastile

Austria haridusministeerium katab ligikaudu 4000 mobiilse õhupuhasti kulud. See otsus tuli koolidele üllatusena. Varem oli ministeerium toetuseks välja kuulutanud vaid osalise summa, ülejäänu peaksid kandma koolid. Tagamaks, et klassiruumid oleksid uueks õppeaastaks võimalikult kiiresti varustatud, kannab kõik kulud nüüd haridusosakond.

Selge hääl filtrite klasside H13 ja H14 HEPA filtritehnoloogia poolt.

Sarnaselt Saksamaale kasutatakse seadmeid, milles on H13 või H14 filtrid.

Kui rääkida ruumide õhupuhastite tehnilistest nõuetest, tugineb haridusministeerium föderaalse hankeameti (BBG) soovitustele.

Nõuded, millele õhupuhastusseade peab vastama:

 1. Vähemalt 4,4 korda ruumi õhuvahetus tunnis (ühe või mitme seadme abil)
 2. Maksimaalselt 47 dB (A) ülaltoodud õhuvahetusega
 3. HEPA filter klassi H13 või H14
 4. Toaõhus osooni tekitavate seadmete kasutamist tuleks selgesõnaliselt vältida.

Mobiilsete õhupuhastajate kriteeriumide järgimisel järgib föderaalne hankeasutus suuresti teaduse soovitusi, mille kohaselt kasutatakse ainult H13 või H14 filtriklassi HEPA filtritehnoloogiaga mobiilseid õhupuhastusseadmeid, mille eraldusaste on kõrge 99,95 protsenti (H13). või 99,995 protsenti (H14) tagavad usaldusväärse kaitse toaõhus leiduvate viiruste eest. 

Austria föderaalne tööministeerium hoiatab sobimatute õhupuhastite ohu eest

Lubatud on kasutada ainult filtersüsteemiga mehaanilist viiruste eemaldamist.

Austria föderaalne tööministeerium jõuab sarnasele hinnangule, mis 1. augusti 2021. aasta dekreedis ” Seadmed, mis kemikaalide (nt vesinikperoksiid, naatriumhüpoklorit) pihustamise või külmplasma protsesside või kiirguse abil viiruskoormuse vähendamine või “sissehingatava õhu puhastamine patogeenidest ei ole lubatud

Selgitus:

 • Nende seadmetega pihustatud kemikaalid ei ole ASchG paragrahvi 2 lõike 6 kohaselt töömaterjalid, kuna neid materjale tööl otseselt ei kasutata
  Seepärast ei ole võimalik kasutada kohustusliku ravikindlustuse sätteid.
 • Kemikaalide sattumine õhku töökohal või radikaalide tekitamine, samuti reaktsiooni- või lõhustumisproduktid külmplasma protsesside või kiirguse abil võivad põhimõtteliselt kujutada endast võimalikku tervisekahjustust või isegi ohtu töötajatele. See on vastuolus ASchG § -ga 22 Abs 3.
 • Nende seadmete töökohal kasutamiseks oleks vaja tööandja täielikke ja üksikasjalikke tõendeid, mille kaudu saab
  välistada kõik võimalikud negatiivsed kahjustused – nii tegelikult kasutatud ja pihustatud kemikaalide kui ka
  muude tekkivate reaktsioonisaaduste tõttu. Realistlikes tingimustes on vaevalt võimalik kõiki võimalikke riske ja mõjusid töötajate tervisele täielikult registreerida ning seetõttu tuleks seadmete kasutamist vältida.
 • Lubatud on kasutada seadmeid, mille töörežiim põhineb üksnes
  toaõhu puhtalt mehaanilisel filtreerimisel.

Tagasi klassiõppe juurde Troteci suure jõudlusega õhupuhastitega

Mobiilsete õhupuhastite abil saab viirusega koormatud aerosoole toaõhus kontrollitult vähendada, nii et kaudse nakkuse saab peaaegu välistada, selgitab professor Christian Kähler Müncheni föderaalse relvajõudude ülikoolist.

“Mobiilsete õhupuhastitega saate peaaegu täielikult välistada kaudse nakkusohu koolides, kui te neid õigesti kasutate … Need seadmed pakuvad head kaitset kõigi viirusevariantide eest.”
Prof Christian Kähler, Föderaalse relvajõudude ülikool, München

Spetsiaalselt koolidele välja töötatud kaitsekontseptsioonis tutvustas Christian Kähler, kuidas hoolimata laialivalguvast deltavariandist on võimalik koolides saavutada õhupuhastite abil turvalist näost näkku õpetamist. Ülemaailmselt tunnustatud aerosooliekspert on umbes 25 aastat uurinud aerosooliosakeste tekkimist, levikut ja aurustumist kosmoses. Oma koolide kaitsekontseptsioonis näitab teadlane, kuidas õpilased ja õpetajad saavad end klassis koronaviiruse nakatumise eest kõige paremini kaitsta. Tavalise avatud akendega ventilatsiooni asemel võimaldavad koroonapandeemia korral nakkuskindlat õpetamist TAC suure jõudlusega õhupuhasti koos HEPA kaitseklassiga H14 (sertifitseeritud vastavalt standardile EN 1822).