Pro Air OÜ privaatsuspoliitika

Uuendatud: 20.09.2018.a.

Proair.ee on koduleht (edaspidi “Koduleht”), mida käitleb Pro Air OÜ. 

1) Privaatsuspoliitika (ka andmekaitse) tingimused sätestavad, kuidas me isikuandmeid töötleme. Ühtlasi seletab privaatsuspoliitika ja andmekaitse tingimused, millised on Teie õigused seoses Teie andmete kogumise, kasutamise ja töötlemisega. Privaatsuse ja andmekaitse tingimused kehtivad vaid meie Kodulehel. Me ei vastuta ühegi kodulehe sisu ega Privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie Koduleht lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse meie Kodulehele.

Pro Air OÜ on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris (reg nr 14265222, aadressiga-Harjumaa, Tallinn, Värvi tn 5, 10621, Eesti) täidab ELi Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 (edaspidi „määrus“) nõudeid Eestis.

Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Pro Air OÜ teenuste kasutajate isikuandmeid töötleb. Käesolev poliitika kehtib igasuguses vormis isikuandmete töötlemisele, mida PROAIR.EE oma kodulehekülgedel, e-kirjavahetusest, rakendusest, ankeetidest, lepingute ja muudest allikatest kogub.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 1. Sõltumata sellest, millises riigis juurdepääs proair.ee teenustele toimub, järgitakse isikuandmete töötlemisel määrust. Teid teavitatakse, et teie isikuandmeid Eestis on õigus töödelda selle riigi seaduste alusel.
 2. Proair.ee annab teada, et kajastades oma e-posti aadressi, nõustute selle sisestamisega andmebaasi ja sellele võidakse internetiportaalist www.proair.ee saata teateid alustatud, kuid mitte lõpetatud kauba tellimuste kohta.
 3. Proair.ee kodulehte kasutades või seda teeb, kolmas isik, kes tegutseb www.proair.ee nimel, koondatakse ja salvestatakse andmeid, mis võimaldavad jälgida ja säilitada järgmisi andmeid:

4.1. veebisaitide külastuste koguarv;

4.2. iga konkreetse veebisaidi külastajate arv;

4.3.  www.proair.ee külastajate Interneti-teenuse pakkujate domeeninimed;

4.4. IP-aadressid;

4.5. muud andmed, mille eesmärk on süsteemide haldamine, samuti Internetiportaali www.proair.ee kasutamise jälgimine ja selle täiustuste korraldamine.

Proair.ee töötleb järgmisi isikuandmeid

 •  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 •  kauba kohaletoimetamise aadress;
 •  pangakonto number;
 •  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 •  klienditoe andmed.

Informatsiooni kasutamine ja avaldamine

 1. Ettevõttesisene kasutamine

5.1 Teie isikuandmeid kasutame me ostuprotsessis ja teeninduses.

5.2 Me kasutame Teie isikuandmeid, et suhelda Teiega seoses Kauba kohaletoimetamisega. Me saadame Teile e-posti teel kinnituse, kui olete registreerunud Kodulehe kasutajaks. Me saadame Teile Kodulehe teenuste ja kasutamisega seotud informatsiooni, ühtlasi teavitame, kui Kodulehel on teenuse osutamisega seotud probleeme, mille tõttu Kodulehe teenus võib olla ajutiselt suletud.  

Kui Kodulehel on välju, kuhu saab sisestada e-posti aadressi, siis kasutame sisestatud aadressi selleks, et tuua Teieni konkreetne informatsioon, mida olete palunud või millega olete nõustunud seoses viidatud teenusega (nt uudiskiri, uued tooted, soodusmüügid jne). Kõiki nimetatud teenuseid saab lõpetada Teile sobival ajal.   

5.3 Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isiku- ja finantsandmeid. Kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega.

Koduleht ei avalda Teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud Kauba või Teenuse väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajalikud andmed. Kui Proair.ee registreeritud või registreerimata külastaja pole Proair.ee kodulehte külastanud 4 aasta jooksul, siis kõik tema kohta kogutud isikustatud ja isikustamata andmed kustutatakse. 

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

6. Pro Air OÜ töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste, kauglepingu ja arvete ettevalmistamine, sõlmimine ja saatmine
 • analüüs
 • Taotluste läbivaatamine ja töötlemine
 • Uudiskirjade levitamine

6.1   Pro Air OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks
 • Õigustatud huvi tagamiseks
 • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
 • Isikuandmete subjekti nõusolekul

Küpsised

7 Küpsiste fail on kodulehe kasutaja arvuti brauserisse paigutatud kodulehe töö parandamise tekstifail. Salvestatud küpsised võimaldavad meil teie arvutit tuvastada. Kodulehe uuesti külastamisel ja kasutades parooliga vaid kodulehe juurdepääsetavaid osi võimaldavad küpsised vältida andmete uuesti sisestamist.

7.1  Pro Air OÜ kasutab weebilehel wwwproair.ee küpsiseid eesmärkidel – seansside haldamiseks  ja kasutaja autentimiseks, kodulehekülje toimimise tagamiseks, kodulehe külastajate dünaamika statistiliste andmete tarbeks nt kodulehel külastajate arv ja ajavahemik,

7.3 Pro Air OÜ ei kasuta küpsiseid kasutajate tarbimisharjumuste jälgimiseks, seetõttu teavitame küpsisefailide kasutamisest, kuid ei küsi teie nõusolekut küpsiste paigutamiseks kooskõlas seaduse nõuetele.

7.2 Pro Air OÜ ei seosta IP-aadressi ega e-posti aadressi kasutaja tuvastamist võimaldavate andmetega. See tähendab, et iga kasutaja registreeritakse, kuid www.proair.ee Interneti-portaali kasutaja jääb anonüümseks.

Kolmandate osapoolte küpsised

8. Proair.ee koduleheküljel võivad olla kolmandate osapoolte küpsised, nt Google  Analytics.

Isikuandmete saajad

9. Seaduses sätestatud juhtudel on Pro Air OÜ-l kolmandatele isikutele andmete  edastamise õigus.

9,1  Statistilistel eesmärkidel Pro Air OÜ poolt internetiportaalis kogutud andmeid on õigus edastada ka teistele ettevõtetele. KÄESOLEVAS PROTSESSIS EI LEVITATA EGA EDASTATA KOLMANDATELE ISIKUTELE ISIKU TUVASTAMIST VÕIMALDAVAID ANDMEID, VÄLJA ARVATUD LIISINGU TELLIMUSTE PUHUL, KUS ISIKUANDMETE KONTROLLIMINE ON VAJALIK.

9.2 Pro Air OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Pro Air OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Informatsiooni turvalisus

Koduleht kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Kogu ProAir OÜ koduleht Kodulehel on kaitstud SSL- turvaprotokolliga (Secure Sockets Layer). Juurdepääs Teie isikuandmetele on piiratud. Teie isikuandmeid saavad kasutada ainult Pro Air OÜ töötajad, kellel on vastav luba. Isikliku informatsiooni muutmine

Soovi korral on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Kodulehe andmebaasis. Teil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Neid muudatusi saab teha oma saates e-kirja: info@proair.ee

Privaatsustingimuste muutmine

Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Kodulehel.