Õhuniiskuse, kastepunkti ja märgtemperatuuri mõõdistus siseruumi õhus

Õhuniiskuse, kastepunkti ja märgtemperatuuri mõõdistus siseruumi õhus

Õhuniiskuseks nimetatakse õhus leiduvat veeauru ehk gaasilises faasis olevat vett. Kõikjal õhus leidub alati veeauru. Veeauru moodustavad õhu molekulide vahel kaootiliselt liikuvad vee molekulid. Seega nö reaalne õhk on õhu koostisse kuuluvate gaaside ja vee molekulide segu.

Mis on kastepunkt?

Kastepunkt näitab veeauru hulka õhus. Kui kastepunkt on temperatuuriga võrdne, tähendab see, et relatiivne õhuniiskus  on 100% ja õhk on niiskusest (veeaurust) küllastunud.

Aga loodusest me ei leia ilmselt kunagi (mõeldud on atmosfääris) õhku, mis oleks üleküllastunud.

Niisiis  saab olla kastepunkt kas temperatuuriga võrdne, kui relatiivne õhuniiskus on 100 % või  madalam, kui õhk pole niiskusest küllastatud. Seega mida suurem kastepunkti ja temperatuuri  erinevus, seda kuivem õhk.

Kastepunkt (ehk kastepunkti  temperatuur) on temperatuur,  milleni tuleks õhu temperatuuri alandada, et õhus  olev veeaur hakkaks veelduma ehk kondenseeruma.

Mis on märgtemperatuur?

Märgtemperatuur näitab madalaimat temperatuuri, mida on võimalik saavutada vee aurustumisel õhku.

Saadud andmed on ettevõtetele või kodustes tingimustes probleemide tuvastamiseks, samuti lahenduste leidmiseks või olukorra parendamiseks.

Mõõtmine CEM DT-9881M seadmega

Mõõtmine CEM DT-9881M seadmega

Hinna kujunemine:

  • Tellimustasu 40 €
  • Lisandub transporditasu 0,5 €/km